Sunday, July 30, 2006

Ano ang iyong pinangangamba?

Ikaw ba ay nagaalala na ang minamahal mo ay may mahal ng iba?


1. Siya ba ay may gusto ng iba?

2. Siya ba ay ayaw pumayag kasama ka pagkaharap siya

3. Siya ba ay nagaayos ng sarili pagnakikipagkita sa kanya

4. Siya ba ay nagagalak makita siya

5. Siya ba ay magaan ang pakiramdam pagkasama siya

6. Siya ba ay nagkukuwento ng problema sa kanya

7. Siya ba ay nagagalak makausap siya


Kung oo ang sagot mo sa mga katanungang ito, ang iyong kabiyak ay mayroong tinatawag na "emotional affair."


Wag lamang kalimutan na maging malambing, wag magagalit, at wag gumanti sa iyong kabiyak. Kung hindi itong mga bagay na ito ay maglalayo sa inyong dalawa.


Reasoning's response

Anak ng tipaklong...kailangan ko pa ba namang patunayan sa iyo na hindi ako makapagisip.

Napakabait mong tao. Alam ng lahat yan. Ikaw ay malakas makiramdam ng damdamin ng ibang tao. Sa pananaw ko noon, ikaw ay isang pinagpala ng Diyos at nararapat lamang maglingkod sa mga sumusunod sa kanya. Ngunit ako ay nagagambala na ang pag aruga mo sa ibang tao ay mabigyan ng maling kahulugan. Baka isipin ng iba, bugkos na ikaw ay nagpapakita lamang ng magandang luob, ikaw ay nagpapahuwati ng pagmamahal. Kinakatakot ko ito.

Oo, tama lamang ikaw ay magsilbi sa mga naniniwala sa kanya. Ngunit ang aking ginagambala ay ikaw ay mahulog sa iba. Hinihingi ko na patunayan mo ang iyong pagmamahal. Ipakita mo lang sana sa akin na ikaw ay matapat sa iyong layunin. Sa gayon tayong dalawa ay nagkakaintindihan at upang makita na rin ng iba na walang makakapaghiwalay sa ating pagmamahalan. Ayaw ko mang taposin ito sa masamang tala ngunit kung wala akong nakikitang pagbabago maaari pa siguro na tayo ay wag nang magkasama pa.Conversations with myself

Anak ng tipaklong...siguro nga ang kailangan lang ay magpunta sa ciudad na kung tawagin ay San Miguel. Dito maliliwanagan ang pagiisip. Sa lugar na ito makakapagsulat ang mga tao. Pag ikaw ay nakarating na dito, makakapagisip ka ng diretso. Sayang nga at nagiisa na lang siya. Hindi na tuloy masundan pa ng isa.

Mamaari ang rason hindi makapagisip ang isang tao ay dahilang may kalayaang magisip ang lahat ng sangkatauhan. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng ibang tao ngunit ito ay nadadama lamang. Ang pagdama naman ay mahirap mapatunayan o mapaniwalaan. Umaasa na lang siya sa ibang tao at ito ay hindi sa pagbukod sa kanyang minamahal at sa maykapal na isang araw siya ay maintindihan at mapatawad sa lahat ng kanyang sinabi at pinaramdam. Sa katutuhanan, siya ay isang panaginip na nagkatotoo. Siya ang pinapangrap, tinataas, binubunyi, at sinasamba.

Hindi ko makita ang sarili ko kung wala ka. Ikaw ang aking hinahanap, na natagupuan, ngunit pinakawalan. Ngayon ay nagsisisi. Nagaalala na baka iwanan. Ikaw ay mapunta sa ibang taong hindi ka naman kilala. Masakit dahil sa isip ko ikaw ay para sa akin at ako ay para sa iyo. Wala na akong nakita pang katulad mo. Hindi ka perpecto, hindi rin ako. Kinakailangan kong magbago at tangapin ang mga pagkukulang ng lahat ng tao, ikaw at ako. Nais kong may makasama at makapiling. Hanggad kong may makausap at makatawa. Kaibigan kita. Kilala mo ako at kilala din kita. Kung ako ay pagpapasiyahin, ikaw ang aking pipiliin. Hindi na ako lilingon pa sa iba at sana ikaw din.Hindi makapagisip

Anak ng tipaklong...dalawang araw na lang ang natitira kasama itong sabado, eh, wala paring naiisulat. Hirap na ngang magisip, hirap pang magsulat. Wala ng nangyayari. Nakakainis. Dinaan ko na nga sa dasal, wala paring pagbabago. Nagdasal na nga sa mga santa kasama ang kanyang ama, wala paring himala nakikita. Nakakapagod na. Sana magiba na. Nauna ang pagiiba ng pananaw, kailan kaya ang pababago ng gawa.

Eto susubukan kong sabihin mula sa aking nalalaman ang mga salita ni Agatha Christie. Matagal na silang magkaibigan, ngunit isang araw nag iba ang pagtingin nya sa babae. Nanghina si babe at namutla. Minsan pa nga sumasakit ang tiyan. Ang isang lalaki, oo, isang ordinaryong lalaki ang nakapagbago sa kanya. Isang tingin lang at napangiti na siya ni lalaki. Lahat ng lakas nya ay naglaho. Isang salita lang nya at siya ay sumang-ayon na. Ngunit siya ay takot at hindi namang niya maipaliwanag sa lalaki. Hindi na sila naguusap dahil sa takot niyang manghina muli. Patawad po sa lahat ng nagawa. Hindi sinasadya kang saktan. Kung meron pang isang pagkakataon, sana pagbigyan pang muli. Nais ko sanang magbago na. Nais kong makapiling ka. Kung tutulungan mo ako, kakayanin ko.

1 shared:

filipelamas

Congratulations on your blog! Keep up the good work!
Portugal